Aangifte van een huwelijk

Wanneer?

Een huwelijk in Zedelgem kan voltrokken worden:

  • elke werkdag (maandag tot en met vrijdag) van 9.00 tot 11.30 u. en van 13.30 tot 16.30 u.
  • elke tweede, vierde en vijfde zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.30 u.

Op zaterdagen en brugdagen worden huwelijken aansluitend vastgelegd.

Er worden geen huwelijken voltrokken:
- van 01/11 t.e.m. 04/11/2017
- op 14/08/2017
- van 01/11 t.e.m. 03/11/2018

 

raadzaalWe raden aan dat één of beide huwelijkskandidaten zich ruim twee maanden voor het huwelijk wenden tot de dienst burgerlijke stand om een huwelijksdossier op te maken (voor niet-Belgen: ruim 3 tot 6 maanden voor het huwelijk). De datum vastleggen kan eventueel al vroeger gebeuren (mag telefonisch of via e-mail).

De huwelijksaangifte gebeurt ten vroegste zes maanden voor het huwelijk. De akte van aangifte wordt getekend ten laatste 14 dagen voor het huwelijk. (de dag van de aangifte niet meegerekend) en dit pas als alle administratieve stukken aanwezig zijn. Vanaf die 14de dag kan er in het huwelijk worden getreden. De aangifte van het huwelijk blijft 6 maanden en 14 dagen geldig. Is het huwelijk niet binnen die 6 maanden en 14 dagen voltrokken, dan dient een nieuwe aangifte te worden opgesteld met nieuwe stukken.
Het tekenen van de akte van aangifte gebeurt door beide partners bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar één van de huwelijkskandidaten of beiden zijn ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Bij afwezigheid van één van de partners is een gelegaliseerde volmacht nodig, waarin de toestemming van de afwezige partner wordt gegeven. (formulier volmacht: te verkrijgen op de dienst burgerlijke stand). 

 

Documenten

De beambte van de burgerlijke stand vraagt de nodige documenten aan bij de betreffende steden en/of gemeenten: (voor niet-Belgen: zich wenden tot de dienst burgerlijke stand)

  • afschrift van de geboorteakte
  • identiteitsbewijs/getuigschrift van woonst
  • (eventueel) afschrift van de echtscheidingsakte
  • (eventueel) afschrift van de overlijdensakte

 

Procedure

  • vastleggen van de huwelijksdatum (mag telefonisch of via e-mail).
  • één of beide huwelijkskandidaten wenden zich, ruim twee maanden voor het huwelijk, tot de dienst burgerlijke stand om een huwelijksdossier op te maken.
  • de nodige documenten worden dan door het gemeentebestuur aangevraagd aan de betrokken stads- of gemeentebesturen.
  • als alle documenten ter beschikking zijn, worden de betrokkenen gecontacteerd om de huwelijksaangifte te tekenen (ten laatste 14 dagen voor het huwelijk). 

KOSTPRIJS: 30 EUR

(kost voor het trouwboekje, contant of via bancontact te betalen bij de opmaak van het huwelijksdossier of bij ondertekening van de huwelijksaangifte) 

 

De huwelijksplechtigheid

Het huwelijk wordt in het openbaar voltrokken in de raadzaal van het gemeentehuis (Snellegemsestraat 1), in het bijzijn van maximum vier getuigen van minimum 18 jaar, gekozen door de aanstaande echtgenoten. De getuigen hoeven niet noodzakelijk bloed- of aanverwanten te zijn. Ze dienen wel hun identiteitskaart voor te leggen. Het is ook toegestaan om geen getuigen aan te duiden.
De eigenlijke huwelijksvoltrekking duurt ongeveer 20 minuten. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand overhandigt het trouwboekje en enkele uittreksels uit de huwelijksakte (dienstig voor de werkgever, ziekenfonds, …). Achteraf wordt nog een glaasje aangeboden door het gemeentebestuur (max. 30-tal personen). De plechtigheid duurt in totaal ongeveer een half uur.  Om praktische redenen is het niet toegelaten om rijst te gooien in het gemeentehuis.

 

Huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht

Door de wet van 13 februari 2003 worden homoseksuele en heteroseksuele paren gelijk behandeld betreffende het aangaan van een burgerlijk huwelijk. De wet trad in werking op 1 juni 2003.
Wanneer twee personen van hetzelfde geslacht met elkaar in het huwelijk treden, wordt hun verbintenis volledig gelijkgeschakeld met die van heterokoppels, met uitzondering van de gevolgen van het huwelijk op de afstamming.
De echtgenoten hebben er belang bij zich goed te laten adviseren over hun juridisch statuut indien zij zich in het buitenland vestigen of indien zij vermogens- of andere belangen hebben of verwerven in het buitenland.
Voor meer informatie, kan je terecht bij de dienst burgerzaken (afdeling burgerlijke stand - 050/28.83.42).

Thema: