Aangifte adreswijziging

Nieuwe verblijfplaats
Selecteer hier de deelgemeente
Aanvrager
Rijksregisternummer = nummer links bovenaan op achterkant identiteitskaart
Indien geen eigen e-mailadres, vul je dat van een derde persoon in.
Selecteer hier je huidige beroepstoestand
Selecteer hier de beroepsgroep (indien actief)
Selecteer hier de beroepssector (indien actief)
Bijkomende info
Datum invullen
Selecteer het tijdstip van je voorkeur
Invullen als het om een appartement gaat
Indien er al andere personen op dit adres zijn ingeschreven, geef dan aantal, naam en verwantschap op