Hulp bij belastingsaangifte

Wie hulp nodig heeft bij het invullen van zijn/haar belastingsaangifte kan zich richten tot de gemeente. De gemeente biedt volgende mogelijkheden:

Telefonische hulp

Bel naar de dienst onthaal op het gemeentehuis (050 288 330) of naar LDC De Braambeier (050 252 240). FOD Financiën, dit is de federale overheidsdienst, zal je nadien contacteren om telefonisch de belastingaangifte in te vullen of om een afspraak op het kantoor in Brugge vast te leggen. Je kunt hiervoor je gegevens doorgeven aan het gemeentebestuur tot 9 juni 2023.

Zitdag 

Je kan op afspraak naar de zitdag komen van de dienst Belastingen.

 • Waar? In De Braambeier, Loppemsestraat 14A, 8210 Zedelgem
 • Wanneer? Op dinsdag 13 juni 2023 van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 15u00
 • Afspraak maken? Bel naar 050 288 330 (onthaal gemeentehuis) of 050 252 240
  Je kan dus enkel op afspraak naar de zitdag komen, enkel wie een afspraak heeft, wordt geholpen op de zitdag.
  Opgelet: meerdere belastingaangiftes op één afspraak invullen, is niet mogelijk. 
 • Wat breng je mee? Het is belangrijk om alle nodige documenten mee te hebben:
  • identiteitskaart en pincode ervan
  • fiches inkomsten (wedden, pensioenen, uitkeringen, …)
  • attesten pensioensparen…
  • attesten/fiches kinderopvang…
  • attesten hypothecaire lening, schuldsaldoverzekering, individuele levensverzekeringen…
 • Volmacht: als je je aanmeldt met een aangifte van een andere persoon (een familielid bijvoorbeeld) is een volmacht noodzakelijk.

Afspraak in de kantoren van de FOD Financiën

Voor wie niet naar de zitdag in de gemeente kan komen of hulp per telefoon niet mogelijk is, kan het gemeentebestuur ook een afspraak maken voor hulp in de kantoren van de FOD Financiën te Brugge. Bel hiervoor naar het onthaal gemeentehuis op het nummer 050 288 330.