Haagscheersel naar het recyclagepark brengen

Haagscheersel naar het recyclagepark brengen: gemeente biedt extra mogelijkheden

Omdat op het recyclagepark het afsprakensysteem in voege is waarbij slechts 1 afspraak per week per adres mogelijk is en er ook maar 1 afspraak kan openstaan, kan het afvoeren van haagscheersel na het scheren van de hagen in je tuin soms lange tijd in beslag nemen.  Haagscheersel is qua omvang en structuur ook niet echt geschikt om aan te bieden in een container voor ophaling huis-aan-huis.

Daarom heeft het gemeentebestuur beslist over volgende mogelijkheden voor het aanbieden van haagscheersel afkomstig van particulieren: 

  • op donderdag 3, 10, 17 en 24 juni telkens van 8u. tot 11 u. kan dit aangevoerd worden naar het recyclagepark;
  • let wel : op dat moment is uitsluitend haagscheersel toegelaten (dus GEEN grasmaaisel, onkruid…) . Er kan hiervoor geen afspraak gemaakt worden, dus wachtrijen zijn niet uitgesloten. Per bezoek dient de toegangsbeurt ter waarde van 1 euro betaald te worden.  Dit is niet van toepassing voor bedrijven. 
  • uiteraard kan haagscheersel nog steeds worden aangevoerd volgens het in gebruik zijnde afsprakensysteem waarbij er geen wachttijden zijn.