Goedkope energielening WVI

De gemeente en het OCMW sloten een overeenkomst met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), die optreedt als kredietverstrekker voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE).

Dit federale Fonds geeft goedkope leningen van minimaal 1.250 euro en maximaal 15.000 euro aan particulieren voor structurele energiebesparende maatregelen in woningen. De terugbetalingstermijn van de lening is vijf jaar. De interestvoet is vast en bedraagt 2 % per jaar.

Renteloze leningen zijn mogelijk voor mensen met een laag inkomen, een invaliditeitsuitkering of een inkomensgarantie voor ouderen, mensen in schuldbemiddeling of in OCMW-begeleiding.

Zowel eigenaars, huurders als verhuurders kunnen deze lening aanvragen voor zowel nieuwbouw als verbouwingen komen in aanmerking.