Erfgoedpublicaties

Het archief verkoopt zowel eigen als andere publicaties. Daarnaast startte de gemeente in 2010 met de reeks ‘Zedelgemse Historische Uitgaven’. In deze reeks verschijnen er publicaties over plaatselijke geschiedenis en erfgoed. De reeks is niet alleen bedoeld voor gemeentelijke uitgaven, maar staat ook open voor uitgaven van lokale verenigingen en personen om hen zo een bijkomend publicatieforum aan te bieden.  

Hou er wel rekening mee dat alle ingediende voorstellen en manuscripten zullen getoetst worden aan enkele criteria:

  • de uitgave moet thematisch goed aansluiten bij ‘lokale geschiedenis’ of ‘lokaal erfgoed’.
  • het behandelde onderwerp mag niet te specialistisch zijn, m.a.w. het moet een ruim publiek kunnen aanspreken.
  • de uitgave moet kwaliteit bezitten: gebaseerd op ernstig onderzoek, inhoudelijk boeiend en origineel, goed geschreven en goed geïllustreerd.
  • het manuscript moet voldoen aan enkele redactionele vormvereisten.

Manuscripten kan men indienen bij de archiefdienst en worden ter beoordeling voorgelegd aan de gemeentelijke werkgroep erfgoed en toerisme. Rekening houdend met dit advies beslist het schepencollege om de uitgave wel of niet op te nemen in de reeks. De gemeentelijke archiefdienst zal instaan voor de eindredactie en de contacten met de uitgever.

Verschenen

  • 'Leven en werk van de Aartrijkse beeldhouwer Leonard De Visch (1888-1930)'
  • 'Keere Weerom - Het verhaal van de Zedelgemse reuzen'
  • 'Amaat Vyncke: Zedelgems Zoeaaf, blauwvoet-studentenleider en witte pater'
  • 'Zestien! Het Beleefde Genot interviewde Zedelgemse kunstenaars'

Vragen? Contacteer ons