Maak een afspraak

Buitenschoolse opvang Stekelbees

Landelijke Kinderopvang richt zich als Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang tot alle kinderen van de basisschool. Ouders die een goede opvang zoeken voor hun kinderen, kunnen terecht bij Stekelbees op woensdagnamiddag, snipperdagen, korte en lange vakanties.

Stekelbees is al meer dan 10 jaar actief op het vlak van buitenschoolse opvang en werkt momenteel in meer dan 130 locaties, verspreid over heel Vlaanderen. Het 'initiatief voor buitenschoolse opvang' (IBO) komt er na een principieel akkoord van Kind en Gezin.

Het IBO staat open voor alle ouders die omwille van beroepsbezigheden, herscholing of familiale redenen opvang zoeken voor hun kinderen. Stekelbees biedt kwaliteitsvolle opvang met een gevarieerd aanbod van activiteiten. Het aantal plaatsen is beperkt, dus vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.

Locaties Stekelbees

 • Stationsstraat 16A, 8210 Loppem - 0471/53 54 99 (25 plaatsen)
 • Pastoor Staelensstraat 2, 8210 Zedelgem-De Leeuw - 0498/17 07 38 (26 plaatsen)
 • Aartrijksestraat 7, 8211 Aartrijke - 0498/17.07.41 (28 plaatsen)
 • Muscarstraat 15, 8210 Veldegem - 0498/17 07 40 (28 plaatsen)
 • Groenestraat 27, 8210 Zedelgem-dorp – 0490/44 57 34 (28 plaatsen)

Alle locaties zijn tijdens de zomervakantie doorlopend open van 7.00 u. tot 18.30 u.

Inschrijven

Inschrijven kan ter plaatse tijdens de openingsuren of bij de verantwoordelijke.

Je brengt volgende zaken mee:  een kopie van de WIGW-kaart, loonstrookje of recentste aanslagbiljet (er is ook de mogelijkheid om bij Stekelbees het sociaal tarief aan te vragen).

Om gebruik te maken van de opvang is er een eenmalige volledige inschrijving vereist.
Voor de woensdagnamiddag hoeft er niet op voorhand worden ingeschreven.  De kinderen worden onder toezicht van de school naar de locatie gebracht.

Inschrijven voor de vakantieperiode en schoolvrije dagen gebeurt a.d.h.v. je klantnummer (aan te vragen bij het BKO) op de website www.landelijkekinderopvang.be .

Tijdstippen

Er is opvang voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar op volgende tijdstippen:

Loppem  
woensdag van 13.15  tot 18.30 u.
vakantie- en snipperdagen van 07.00  tot 18.30 u.
Zedelgem - De Leeuw  
woensdag van 13.15  tot 18.30 u.
vakantie- en snipperdagen van 07.00   tot 18.30 u.
schoolvrije dagen van 07.00 tot 18.30 u.
Aartrijke  
woensdag van 14.00  tot 18.30 u.
vakantie- en snipperdagen van 07.00  tot 18.30 u.
Veldegem  
woensdag van 12.30  tot 18.30 u.
vakantie- en snipperdagen van 07.00  tot 18.30 u.
Zedelgem - Dorp  
woensdag van 13.00  tot 18.30 u.
vakantie- en snipperdagen van 07.00  tot 18.30 u.

Prijzen

Landelijke Kinderopvang hanteert de volgende ouderbijdragen, conform de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering.  De ouderbijdragen voor de opvang in de locaties Stekelbees worden geïndexeerd.

Gewoon tarief

Voor- en naschoolse opvang
1 EUR per begonnen halfuur
Woensdagnamiddag  
1 EUR per begonnen half uur  
halve dag (3 uur of langer, minder dan 6 uur) 7,08 EUR
hele dag (6 uur of langer)   14,14 EUR
Schoolvrije en vakantiedagen    
1/3 dag (minder dan 3 uur) 4,70 EUR
halve dag (3 uur of langer, minder dan 6 uur) 7,08 EUR
hele dag (6 uur of langer) 14,14 EUR

Enkel opvang voor en na het speelplein/sportkamp wordt in vakanties per begonnen half uur gerekend.

Verminderd tarief

Voor gezinnen met meerdere kinderen die op dezelfde dag naar de opvang komen, gelden deze tarieven vanaf het eerste kind:

 • 0,75 EUR per begonnen half uur
 • 3,53 EUR voor een derde dag
 • 5,31 EUR voor een halve dag
 • 10,61 EUR voor een hele dag

Sociaal tarief

Om recht te hebben op het sociaal tarief, moet het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen lager zijn dan de grensbedragen van het RVV-statuut (RVV betekent Recht Verhoogde Tegemoetkoming, het vroegere OMNIO-statuut). Deze bedragen worden elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Voor meer informatie over en de aanvraag van het sociaal tarief kan je terecht bij de verantwoordelijke. Jaarlijks wordt het recht op sociaal tarief opnieuw bekeken, op basis van de meest recente documenten die nodig zijn voor de aanvraag: aanslagbiljet of de WIGW-kaart (weduwen, invaliden, gehandicapten en wezen). Het sociaal tarief bedraagt:

 • 0,50 EUR per begonnen half uur
 • 2,35 EUR voor een derde dag
 • 3,54 EUR voor een halve dag
 • 7,07 EUR voor een hele dag

Administratiebijdrage

Elk gezin betaald een administratiebijdrage per schooljaar. Voor gezinnen die het gewone tarief betalen, bedraagt dit 20 EUR per schooljaar.

Gezinnen die recht hebben op sociaal tarief, betalen een bijdrage van 10 € per schooljaar. Deze vergoeding wordt aangerekend op de eerste factuur van het schooljaar.