Buitenschoolse opvang Ferm Kinderopvang

Buitenschoolse opvang Stekelbees heeft een nieuwe naam en heet voortaan: buitenschoolse opvang Ferm Kinderopvang.  Ferm Kinderopvang richt zich als Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang tot alle kinderen van de basisschool. Ouders die een goede opvang zoeken voor hun kinderen, kunnen terecht bij Ferm Kinderopvang Zedelgem op woensdagnamiddag, snipperdagen, korte en lange vakanties.

Ferm Kinderopvang is al meer dan 10 jaar actief op het vlak van buitenschoolse opvang en werkt momenteel in meer dan 130 locaties, verspreid over heel Vlaanderen. Het 'initiatief voor buitenschoolse opvang' (IBO) komt er na een principieel akkoord van Kind en Gezin. 

Het IBO staat open voor alle ouders die omwille van beroepsbezigheden, herscholing of familiale redenen opvang zoeken voor hun kinderen. Ferm Kinderopvang Zedelgem biedt kwaliteitsvolle opvang met een gevarieerd aanbod van activiteiten. Het aantal plaatsen is beperkt, dus vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. 

Locaties Ferm Kinderopvang

 • BKO Loppem: Stationsstraat 16A, 8210 Loppem - 0471/53 54 99 (25 plaatsen)
 • BKO Zedelgem De Leeuw: Pastoor Staelensstraat 2, 8210 Zedelgem-De Leeuw - 0498/17 07 38 (26 plaatsen)
 • BKO Aartrijke: Aartrijksestraat 7, 8211 Aartrijke - 0498/17.07.41 (28 plaatsen)
 • BKO Veldegem: Muscarstraat 15, 8210 Veldegem - 0498/17 07 40 (28 plaatsen)
 • BKO Dorp: Groenestraat 27, 8210 Zedelgem-dorp – 0490/44 57 34 (28 plaatsen)

 

e-mailen kan naar bko.zedelgem@samenferm.be

Alle locaties zijn tijdens de zomervakantie doorlopend open van 7.00 u. tot 18.30 u.
Binnenkort vind je hier de praktische informatie en de thema's voor de zomeropvang.

Inschrijven

Om gebruik te maken van de opvang is er een eenmalige volledige inschrijving vereist. Dit kan op de locatie tijdens de openingsuren of bij de verantwoordelijke in het secretariaat in dienstencentrum De Braambeier (1ste verdieping, groen lokaal), Loppemsestraat 14A, Zedelgem. Er zijn een aantal documenten nodig:

 • een overeenkomst met de ouders
 • een inlichtingenfiche per kind
 • toestemming beeldmateriaal

Deze formulieren kan je onderaan deze pagina downloaden, maar ze zijn ook ter plaatse beschikbaar. 
Bovendien vind je de formulieren ook onderaan deze pagina als te downloaden documenten terug.

Er is ook de mogelijkheid om het sociaal tarief aan te vragen. Breng hiervoor een kopie van de WIGW-kaart en een loonstrookje of het recentste aanslagbiljet mee.

Voor de woensdagnamiddag hoeft er niet op voorhand worden ingeschreven. De kinderen worden onder toezicht van de school naar de locatie gebracht.

Inschrijven voor vakantieperiodes en schoolvrije dagen gebeurt online met je klantnummer (aan te vragen bij Ferm Kinderopvang Zedelgem). 

Voor de zomervakantie kan dit vanaf 18 mei. Meer informatie volgt. 
 

Tijdstippen

Er is opvang voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar op volgende tijdstippen:

Loppem  
woensdag van 13.15  tot 18.30 u.
vakantie- en snipperdagen van 07.00  tot 18.30 u.
Zedelgem - De Leeuw  
woensdag van 13.15  tot 18.30 u.
vakantie- en snipperdagen van 07.00 tot 18.30 u.
Aartrijke  
woensdag van 14.00  tot 18.30 u.
vakantie- en snipperdagen van 07.00  tot 18.30 u.
Veldegem  
woensdag van 12.30  tot 18.30 u.
vakantie- en snipperdagen van 07.00  tot 18.30 u.
Zedelgem - Dorp  
woensdag van 13.00  tot 18.30 u.
vakantie- en snipperdagen van 07.00  tot 18.30 u.

Prijzen

Ferm Kinderopvang hanteert de volgende ouderbijdragen, conform de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering. De ouderbijdragen voor de opvang in de Ferm Kinderopvang-locaties worden geïndexeerd.

Gewoon tarief

Schoolvrije en vakantiedagen    
1/3 dag (minder dan 3 uur) 4,86 euro
halve dag (3 uur of langer, minder dan 6 uur) 7,33 euro
hele dag (6 uur of langer) 14,62 euro
Woensdagnamiddag  
1,02 EUR per begonnen half uur  
halve dag (3 uur of langer, minder dan 6 uur) 7,33 euro
hele dag (6 uur of langer)   14,62 euro

Verminderd tarief

Voor gezinnen met meerdere kinderen die op dezelfde dag naar de opvang komen, gelden deze tarieven vanaf het eerste kind:

 • 0,78 euro per begonnen half uur
 • 3,65 euro voor een derde dag
 • 5,50 euro voor een halve dag
 • 10,97 euro voor een hele dag

Sociaal tarief

Om recht te hebben op het sociaal tarief, moet het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen lager zijn dan de grensbedragen van het RVV-statuut (RVV betekent Recht Verhoogde Tegemoetkoming, het vroegere OMNIO-statuut). Deze bedragen worden elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Voor meer informatie over en de aanvraag van het sociaal tarief kan je terecht bij de verantwoordelijke. Jaarlijks wordt het recht op sociaal tarief opnieuw bekeken, op basis van de meest recente documenten die nodig zijn voor de aanvraag: aanslagbiljet of de WIGW-kaart (weduwen, invaliden, gehandicapten en wezen). Het sociaal tarief bedraagt:

 • 0,52 euro per begonnen half uur
 • 2,43 euro voor een derde dag
 • 3,67 euro voor een halve dag
 • 7,31 euro voor een hele dag

Administratiebijdrage

Elk gezin betaald een administratiebijdrage per schooljaar. Voor gezinnen die het gewone tarief betalen, bedraagt dit 20 euro per schooljaar.

Gezinnen die recht hebben op sociaal tarief, betalen een bijdrage van 10 euro per schooljaar. Deze vergoeding wordt aangerekend op de eerste factuur van het schooljaar.

Vragen? Contacteer ons