Afhalen gratis huisvuilzakken

Elke belastingplichtige heeft recht op een rol van 12 huisvuilzakken van 75 liter, met uitzondering van de eenpersoonsgezinnen, die 6 huisvuilzakken van 75 liter ontvangen. Gezinnen met 3 of meer kinderen onder de 18 jaar (toestand op 1 januari van het aanslagjaar) krijgen één bijkomende rol van 12 zakken (75 liter). Nierpatiënten met thuisdialyse, incontinentie- en stomapatiënten krijgen drie extra rollen van 12 huisvuilzakken (75 liter), mits voorlegging van een medisch attest.

Aan het aanslagbiljet voor de milieubelasting hangt een groene, afscheurbare bon. Enkel bij afgifte van deze bon kan je de gratis huisvuilzakken afhalen, er worden geen uitzonderingen toegestaan (ook niet bij verlies van de bon).
Het aanslagbiljet (met bon) voor dienstjaar 2019 wordt in de loop van de maand maart verstuurd.

Medisch attest
Een medisch attest moet samen met de bon worden afgegeven. Dit attest kan een doktersbriefje zijn of een speciaal formulier dat je door de behandelende geneesheer laat invullen. Je kan het formulier afhalen in de verschillende gemeentehuizen of via de link onderaan deze pagina downloaden.
Je kan je huisvuilzakken afhalen in één van de deelgemeentehuizen, het containerpark of aan het onthaal in het gemeentehuis in Zedelgem. Dit kan tot uiterlijk 1 december van het lopende dienstjaar. 

Let wel
- Het afhalen van huisvuilzakken met een medisch attest is niet mogelijk in het containerpark.
- De bon kan enkel ingeruild worden bij de gemeentelijke diensten en is niet geldig in handelszaken.