Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden - naast de aanplakking aan het gemeentehuis (schriftelijk) - digitaal bekend gemaakt.

Artikel 186 van het gemeentedecreet stelt : "De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college en van de burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden."

College
Datum publicatie Datum beslissing
31/07/2017 12/07/2017 PDF-pictogram tijdelijk_pol.regl_3_wielerwedstrijden_zedelgem_11082017.pdf

Pagina's