Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden - naast de aanplakking aan het gemeentehuis (schriftelijk) - digitaal bekend gemaakt.

Artikel 186 van het gemeentedecreet stelt : "De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college en van de burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden."

Gemeenteraad
Datum publicatie Datum beslissing
29/11/2016 24/11/2016 PDF-pictogram retributie_werken_aan_nutsvoorzieningen_op_gem._openb.domein.pdf
Overige Besturen
Datum publicatie Datum beslissing
23/01/2017 PDF-pictogram politieraad-agenda-2017-02-01.pdf
06/02/2017 30/01/2017 PDF-pictogram hulpverleningszone1-raad-beslissingen-2017-01-30.pdf
College
Datum publicatie Datum beslissing
03/02/2017 31/01/2017 PDF-pictogram aanv._tijdelijk_pol_reglement_carnavalskermis_veldegem_17_19_03_2017.pdf
03/02/2017 31/01/2017 PDF-pictogram aanv_tijdelijk_pol_regl._carnavalstoet_veldegem_19_03_2017.pdf
03/02/2017 31/01/2017 PDF-pictogram aanv_tijdelijk_pol_regl_nav_infodag_politie_12_03_2017.pdf
15/02/2017 07/02/2017 PDF-pictogram aanvullend_tijdelijk_pol_regl._nav_bosplantdag_ockerhout_12-03_2017.pdf
15/02/2017 07/02/2017 PDF-pictogram aanvullend_tijd.pol_.regl_nav_schoolfeest_vbs_de_stapsteen_26_03_217.pdf
Inlichtingen Klasse I
Datum publicatie Datum beslissing
23/02/2017 PDF-pictogram klasse1-plan-mer-rts.pdf