Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden - naast de aanplakking aan het gemeentehuis (schriftelijk) - digitaal bekend gemaakt.

Artikel 186 van het gemeentedecreet stelt : "De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college en van de burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden."

Gemeenteraad
Datum publicatie Datum beslissing
29/11/2016 24/11/2016 PDF-pictogram retributie_werken_aan_nutsvoorzieningen_op_gem._openb.domein.pdf
28/03/2017 23/03/2017 PDF-pictogram gemeentebelasting_op_het_niet_maximaal_afkoppelen_van_hemelwater_op_prive-terrein.pdf
College
Datum publicatie Datum beslissing
06/03/2017 28/02/2017 PDF-pictogram aanvullend_tijd._pol._regl_nav_buurtfeest_plaatsebeekpad_06_06_2017.pdf
06/03/2017 28/02/2017 PDF-pictogram aanvullend_tijdelijk_pol.regl_nav_wijkbarbecue_kvandecasteelestraat_17_06_2017.pdf
06/03/2017 28/02/2017 PDF-pictogram aanvullend_tijd._pol.regl_nav_verkeersdag_pstaelensstraat_28_06_2017.pdf
10/03/2017 07/03/2017 PDF-pictogram aanv.tijd_.polregl.nav_37eikeltreffen_voor_motoren_loppem_24_09_2017.pdf
10/03/2017 07/03/2017 PDF-pictogram aanv.tijd_.polregl._nav_vinkenzettingen_veldegem.pdf
27/03/2017 21/03/2017 PDF-pictogram aanvullend_tijdelijk_pol_regl_nav_wielerwedstrijd_zeeweg_zuid_aartrijke_13_05_2017.pdf
27/03/2017 21/03/2017 PDF-pictogram aanvullend_tijdelijk_pol_regl_nav_speelstraat_f_moddestraat_19_08_2017.pdf
30/03/2017 28/03/2017 PDF-pictogram aanvullend_tijd_polregl_nva_38_tententreffen_31_05_2017.pdf
18/04/2017 11/04/2017 PDF-pictogram aanvraag_vinkenzetting_de_arend.pdf
18/04/2017 11/04/2017 PDF-pictogram aanvraag_vinkenzetting_vloethemveltzate.pdf
18/04/2017 11/04/2017 PDF-pictogram aanvraag_vinkenzetten_2017_zeeweg_noord.pdf
25/04/2017 18/04/2017 PDF-pictogram aanvullend_tijdelijk_pol_regl_nav_avondmarkt_aartrijke_1_07_2016.pdf
25/04/2017 18/04/2017 PDF-pictogram aanvullend_tijdelijk_pol_regl_nav_avondmarkt_aartrijke_1_07_2016.pdf
25/04/2017 18/04/2017 PDF-pictogram aanv_tijd_polregl_nav_doortocht_wandelaars_nacht_van_vla_16-17_06_2017.pdf
08/05/2017 02/05/2017 PDF-pictogram aanv_tijd._pol.regl_nav_wielerwedstrijd_21_05_2017.pdf
08/05/2017 02/05/2017 PDF-pictogram aanvullend_tijd_pol_regl_nav_wielerwedstrijd_veldegem_21_052017.pdf
09/05/2017 02/05/2017 PDF-pictogram aanvullend_tijd_pol_regel_nav_doortocht_nacht_van_w-vl_16_06_2017.pdf
15/05/2017 09/05/2017 PDF-pictogram wielerwedstrijd_zedelgem_10_11_juni_2017.pdf
Overige Besturen
Datum publicatie Datum beslissing
12/04/2017 PDF-pictogram hulpverleningszone1-bekendmaking-jaarrekening2016.pdf
12/04/2017 PDF-pictogram hulpverleningszone1-raad-2017-04-03-beslissingen.pdf
16/05/2017 PDF-pictogram hulpverleningszone1-college-2017-04-24-beslissingen.pdf
16/05/2017 PDF-pictogram hulpverleningszone1-college-2017-05-08-beslissingen.pdf
16/05/2017 PDF-pictogram hulpverleningszone1-college-2017-05-08-beslissingen_aanstellingsvergadering.pdf