Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden - naast de aanplakking aan het gemeentehuis (schriftelijk) - digitaal bekend gemaakt.

Artikel 186 van het gemeentedecreet stelt : "De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college en van de burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden."

Gemeenteraad
Datum publicatie Datum beslissing
29/11/2016 24/11/2016 PDF-pictogram retributie_werken_aan_nutsvoorzieningen_op_gem._openb.domein.pdf
28/03/2017 23/03/2017 PDF-pictogram gemeentebelasting_op_het_niet_maximaal_afkoppelen_van_hemelwater_op_prive-terrein.pdf
05/07/2017 29/06/2017 PDF-pictogram retributiereglement-verhuur-accomodatie-gemeente-ocmw.pdf
College
Datum publicatie Datum beslissing
10/03/2017 07/03/2017 PDF-pictogram aanv.tijd_.polregl.nav_37eikeltreffen_voor_motoren_loppem_24_09_2017.pdf
10/03/2017 07/03/2017 PDF-pictogram aanv.tijd_.polregl._nav_vinkenzettingen_veldegem.pdf
27/03/2017 21/03/2017 PDF-pictogram aanvullend_tijdelijk_pol_regl_nav_speelstraat_f_moddestraat_19_08_2017.pdf
18/04/2017 11/04/2017 PDF-pictogram aanvraag_vinkenzetting_de_arend.pdf
18/04/2017 11/04/2017 PDF-pictogram aanvraag_vinkenzetting_vloethemveltzate.pdf
18/04/2017 11/04/2017 PDF-pictogram aanvraag_vinkenzetten_2017_zeeweg_noord.pdf
29/05/2017 23/05/2017 PDF-pictogram aanvraag_buurtfeest_moubekestraat_06_08_2017.pdf
12/07/2017 27/06/2017 PDF-pictogram heirweg_rommelmarkt_20_08_2017.pdf
12/07/2017 27/06/2017 PDF-pictogram batjes_zedelgem_12_08_2017.pdf
12/07/2017 27/06/2017 PDF-pictogram zillegem_folk_28_07_2017.pdf
12/07/2017 27/06/2017 PDF-pictogram loppem_kermis_27_08_2017.pdf
12/07/2017 27/06/2017 PDF-pictogram wielerwedstrijd_veldegem_30_07_2017.pdf
12/07/2017 27/06/2017 PDF-pictogram buurtfeest_xaverianenplein.pdf
Overige Besturen
Datum publicatie Datum beslissing
12/04/2017 PDF-pictogram hulpverleningszone1-bekendmaking-jaarrekening2016.pdf
22/06/2017 21/06/2017 PDF-pictogram politiebesluit_betreffende_beregening_vanuit_onbevaarbare_waterlopen-21-06-2017.pdf
22/06/2017 21/06/2017 PDF-pictogram politiebesluit_betreffende_verbruik_van_drinkwater-21-06-2017.pdf
17/07/2017 13/07/2017 PDF-pictogram politiebesluit_opheffing_besluit_verbod_gebruik_drinkwater_voor_welbepaalde_doeleinden_13_juli_2017.pdf
25/07/2017 03/07/2017 PDF-pictogram hulpverleningszone1-raad-2017-07-03-beslissingen.pdf
25/07/2017 17/07/2017 PDF-pictogram hulpverleningszone1-college-2017-07-17-beslissingen.pdf
Inrichtingen Klasse I
Datum publicatie Datum beslissing
26/06/2017 PDF-pictogram klasse1-vereenooghe-vanhullebus.pdf